Lidt om Præstøkoret

Præstøkoret blev dannet i 1978. I dag er vi cirka 60 sangglade mennesker i alderen 25-75 år, som mødes tirsdag aften for at synge. Vi er ambitiøse og forventer, at man møder velforberedt til øveaftener og koncerter. Vi øver seriøst, men har det også sjovt og hyggeligt, når vi er sammen. Alle bliver hele tiden dygtigere under ledelse af Charlotte Dagnæs-Hansen.

Koret arbejder med mange musikalske genrer, hvor hovedvægten er lagt på det klassiske kor-repertoire. Alene og sammen med andre kor har vi gennem årene opført mange store værker. I 2013 Brahms Ein Deutsches Requiem med Storstrøms Symfoniorkester, og i 2016 Schuberts Messe i Es-dur i Wien.

Vi synger også gerne de danske sange i både ældre og nye arrangementer, improvisationer med saxofonledsagelse og selvfølgelig de traditionelle julesange.

Gennem årene har koret haft et godt samarbejde med andre kor i Danmark, Sverige, Letland, England og Spanien. På rejser har vi besøgt de udenlandske kor og de har været på besøg i Præstø. Ejby-koret (ved Køge) er et venskabskor, som vi har lavet nogle koncerter med i 2015.

Vi har stor fornøjelse af at være medlem af kor-sammenslutningen Kor 72.

 

Kor 72

Som medlem af kor 72 deltog vi i jubilæumskoncerten i DR-koncerthuset i 2012, hvor Carmina Burana blev opført af 600 sangere under ledelse af Michael Bojesen. I 2015 deltog vi i opførelse af ”Kærestefolkene i ny klæder” – også med Michael Bojesen.

 

Korrejse til Wien

I maj 2016 var koret i Wien for at deltage i koncert med Schuberts Messe i Es-dur sammen med 1000 sangere fra hele verden.

Interkultur, Wien, 2016

Kor 72

Som medlem af kor 72 deltog vi i jubilæums-koncerten i DR-koncerthuset 
den 28. januar 2012, hvor Carmina Burana blev opført af 600 sangere under ledelse af Michael Bojesen.