Præstøkorets dirigent

Charlotte Dagnæs-Hansen har været korets dirigent siden 2003. 

 Charlotte er uddannet organist og kantor fra Vestjysk Musik-konservatorium (1985) hos Erling Kullberg.

Siden har Charlotte deltaget i mange kurser i korledelse hos blandt andet Ralf Sachaczewky, Matthew Rowe og Gunnar Eriksson.

Siden november 2001 har Charlotte været organist og kantor ved Præstø og Skibinge kirker, hvor Charlotte er korleder for to børnekor, et ungdomskor og et voksenkor.

Tak for Palladiusprisen 2018

Komponisten Paul Hindemith har sagt: At høre musik er godt, at lave musik er bedre. Det er et udsagn, som alle musikere kan skrive under på, ellers havde vi ikke gjort musikken til vores levevej, men jeg har lyst til at udvide citatet med endnu en sætning: at lave musik sammen med andre er bedst.

Det instrument, vi alle med større eller mindre evner har med os hele tiden, er jo vores stemme og med den rige salme- og sangskat, vi har her i Danmark, er det et centralt sted også for menigheden at mødes, og det er jo ingen hemmelighed, at det er svært at synge og være sur på en gang.

Der er rigtig mange kirkemusikere, som brænder for deres virke, og jeg er stolt over at være en del af den stand – ja jeg tror slet ikke vi kan lade være med at brænde, for som Luther sagde "Musik er Guds gave, med hvilken man fordriver Djævelen og gør mennesker glade".

Jeg oplever denne glæde dagligt i mit arbejde både hos børn og voksne. I sangen mødes vi på tværs af alder, baggrund og kunnen og en af mine vigtigste roller som kirkemusiker, mener jeg er, at prøve at styrke menighedssangen og kirkemusikken i både højden og bredden. Der skal være udfordringer og stilles krav på et højt niveau, men der skal også være en plads, hvor alle kan være med.

Det er selvfølgelig vigtigt at få børnene og de unge med, og tidligt give korsangerne oplevelser, hvor de kan og skal udvikle sig - vokse med opgaven, så de mærker, at de er med til at bære gudstjenesten, som for de store piger hos os bl. a. også indebærer at de læser ind og udgangsbønner.

Når budskabet skal forkyndes, når fællesskabet skal styrkes, ja med Grundtvigs ord, de levende sten skal plejes, tror jeg det er vigtigt, at hvert sogn finder den måde, de bedst kan gøre det på. Der findes ingen færdige løsninger, som bare kan bruges alle vegne, men vi kan lade os inspirere af hinanden og tænke kreativt ud fra de muligheder, der er i ethvert sogn.

I Præstø og Skibinge sogne fandt vi f. eks ud af, at når børnehaverne og dagplejerne skulle høre juleevangeliet, var det en god ide at lade børnene komme op til orgelet i Præstø kirke, hvor man kan stille et skab på tværs, så ingen af de små kravler ned af den stejle trappe og kommer til skade. Der fik vi skabt et godt rum til at høre fortællingen i, og så er det jo altid underholdene at komme så tæt på et orgel og høre de mange sjove lyde, der kan komme ud af det.

Med en skole i baghaven og med et godt samarbejde til musiklærere og skoleledelse, er der hos os blevet skabt et frugtbart samarbejde mellem kirken og skolerne, hvor de ikke blot besøger os til jul, men hvor vi løbende gennem året mødes som f. eks i forbindelse med Spil dansk, og nu på onsdag kommer den ene skole over i kirken for at høre og synge om påsken.

Jeg er beæret over at modtage prisen, og jeg vil gerne takke mine to menighedsrådsformænd for nomineringen og dommerkomitéen for prisen.

Artikel fra Folkekirkens Ungdomskor

I Folkekirkens Ungdomskors medlemsblad KorNyt 2/2014, blev bragt en artikel om Charlotte. Artiklen, som er skrevet af sekretariatsleder Sara Nørholm, bringes her efter aftale med Folkekirkens Ungdomskor og kan ses ved at klikke på linket nedenfor.

Kontakt

Dirigent
Charlotte Dagnæs-Hansen

dirigent@praestokoret.dk

tlf. 55 77 62 78 eller
     21 25 72 70