Velkommen til Præstøkoret

Kort om koret:

Præstøkoret er et blandet amatørkor med mere end 50 sangere, som lægger vægt på musikalsk udvikling og hyggeligt socialt samvær.

Korets repertoire er meget alsidigt fra klassiske værker, over danske og udenlandske sange til rytmiske kompositioner. Vi holder jævnligt koncerter i egnens kirker og øvrige koncertsteder.

Medlem i Præstøkoret

 

Der kan være venteliste til de enkelte stemmegrupper.

Men er du interesseret i at blive en del af koret, bør du tage kontakt, så du kan blive skrevet op.

Har du lyst til at synge sammen med os? Læs mere her

KONCERTER

Efterår 2020

På grund af de stramme restriktioner omkring forsamlingers størrelse, og risikoen ved at synge, har Præstøkorets bestyrelse besluttet, at indstille al korsang til efter nytår.

Det betyder desværre, at der ikke vil blive julekoncerter i år.

Vi håber på at kunne synge for Jer igen i det nye år!