Velkommen til Præstøkoret

Præstøkoret er et blandet amatørkor med mere end 50 sangere, som lægger vægt på musikalsk udvikling og hyggeligt socialt samvær.

Korets repertoire er meget alsidigt fra klassiske værker, over danske og udenlandske sange til rytmiske kompositioner. Vi holder jævnligt koncerter i egnens kirker og øvrige koncertsteder.

Medlem i Præstøkoret

Der er i øjeblikket venteliste, for at blive en del af Præstøkoret.

Men er du interesseret i at blive en del af koret, bør du tage kontakt, så du kan blive skrevet op.

Har du lyst til at synge sammen med os? Læs mere her

KONCERTER

Præstø Kirke Julekoncert 2017

19. december

Julekoncert

Den traditionsrige julekoncert i Præstø Kirke, afholdes i år

Dato: 19. december kl. 17.00
Sted:  Præstø Kirke, Adelgade 129, Præstø

Fri adgang